18.07.2006. Przekroczenie polskiej linii brzegowej - okolice Łeby