20.07.2006. Znowu polski brzeg - i Jezioro Żarnowieckie