Latem 2002 roku rozpoczęto przebudowę poznańskiego mostu Rocha.
Zdemontowano wszystkie przęsła, a główne zdjęto i odstawiono nad koryto odnogi Warty, Cybiny.
Niebawem obok siebie pojawiły się dwa podobne mosty: oczekujący na swój los stary
i nowy, który celowo zbudowano na podobieństwo poprzedniego.Copyright C 2003-2004 by Estraven
<<<