Pierwszy z wycofanych Migów, obecnie ustawiony na terenie jednostki.