Warszawa, Muzeum Wojska Polskiego. 23.01.2005. Myśliwiec tłokowy z 1945 roku, Jakowlew Jak-9P (23). Eksponat.