Wroc³aw-Strachowice, 16.04.2005. Mi-2 (SP-ZXC), Lotnicze Pogotowie Ratunkowe