Góraszka k. Warszawy, 04.06.2005. CSS-13 [licencyjny Polikarpov Po-2] (SP-YPB)