Góraszka k. Warszawy, 04.06.2005. Pitts S2B (SE-IRX)