Góraszka k. Warszawy. 04.06.2005. Aeroprakt A22 (SP-YSG)