Góraszka k. Warszawy. 04.06.2005. Extra 300S (HA-RED)