Góraszka k. Warszawy. 04.06.2005. Aeroprakt A22 (LA-2288)