Góraszka k. Warszawy. 04.06.2005. Evector EV-97 Eurostar (SP-YBC)