Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej. 30.07.2005. Jakowlew Jak-9P (2). Eksponat.