Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej. 30.07.2005. Mil Mi-4 (1717), eksponat.