Gdynia, Muzeum Marynarki Wojennej 30.07.2005. IŁ-28 (69). Eksponat.