Radom-Sadków. 28.08.2005. PZL-130 Orlik TC-1 (035), Siły Powietrzne RP