Oslo - Forsvarets flysamling Gardermoen, 20.07.2006. Fairchild M-62A/PT-19 (103). Eksponat