Poznań-Krzesiny, 9 października 2004. Zlin 526F Trener (SP-CDF). Zespół Akrobacyjny Żelazny - Aeroklub Ziemi Lubuskiej