01.12.2004. Między Bydgoszczą i Terespolem Pomorskim