31.12.2004. Poznań Główny. Wjazd pociągu pospiesznego Bałtyk