19.03.2005. Inowroc³aw. Lokomotywa ST-44 w malowaniu CTL Rail