19.03.2005. Bydgoszcz. Lokomotywy ST-44 w malowaniu Rail Polska