19.03.2005. Pod Tczewem. Lokomotywa ET-40 ze składem towarowym