11.05.2005. Inowroc³aw . Lokomotywa ET-22 w malowaniu CTL Rail