11.05.2005. Inowroc³aw . Lokomotywa ST-43 w malowaniu CTL Rail