14.08.2005. Poznań Główny - pociąg sypialny relacji Moskwa/St. Petersburg/Mińsk - Berlin