22.08.2005. Gdańsk Główny - zwieńczenie budynku dworca