10.12.2005. Wyjazd z Inowroc³awia w kierunku Bydgoszczy