13.04.2006. Lokomotywa ET-42 na szlaku między Tczewem Gdańskiem