15.06.2006 - Inowroc³aw. Lokomotywa elektryczna ET-41