23.09.2006 - Bydgoszcz, diesel z Woroszyłowogradu- spadek po NRD