31.12.2006 - Janikowo. Dwie lokomotywy: ET-21 i ET-05