26.04.2007 - Poznań Główny - wjazd pospiesznego Pomorzanin