26.04.2007 - Inwroc³aw - Mi-24D z miejscowej jednostki