28.04.2007 - Poznań Główny. Podczepianie Pt47 do składu Cegielskiego