28.04.2007 -Poznań Główny. Podczepianie Pt47 do składu Cegielskiego