28.04.2007 - Poznań Główny. Wyjazd przez modernizowaną część torowiska