28.04.2007 - Poznań Główny. Dawna parowozownia przy Kolejowej