28.04.2007 - Postój w Lesznie dla przeczepienia lokomotywy.