28.04.2007 - Na trasie Leszno-Wolsztyn. Spotterzy ³ıkowi ;)