28.04.2007 - Zmodenizowana część torowiska stacji Poznań Główny