03.05.2007 - Poznań Główny. Odstawione świątecznie lokomotywy.