29.05.2007 - Poznań Górczyn - i stara ścieżka przy torach.