03.06.2007 - Poznań Wschód - tory na Warszawę i na Toruń rozchodzą się pośród wertepów