18.06.2007 - Poznań Główny. Stojak tablicowy na peronie drugim