08.07.2007 - Gdańsk Główny. Widok na fragment torowiska z wiaduktu na Hucisku