15.07.2007. Malbork - stojący na bocznicy skład wycieczkowy Trans Europ Express