15.07.2007. Malbork - wiadukt kolejowy nad zamkow¹ fos¹