25.07.2007. Hel - też osobowy do Gdyni, tylko nieco cięższy