10.08.2007 - Poznań Główny. Wejście do tunelu na peronie czwartym